Ajutor pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece (2018-2019)

 

Acte necesare

Pentru a beneficia de ajutor de incalzire in conformitate cu OUG nr. 70/2011, venitul net mediu lunar pe membru de familie este de pana la 615 lei, inclusiv.

 • Cerere si declaraţie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, precum si bunurile mobile si imobile detinute (formular se completeaza doar la ghiseu);
 • Actele de identitate aflate in termen de valabilitate ale membrilor familiei cu domiciliul/resedinta la adresa pentru care se solicita ajutorul (carte/buletin de identitate, pasaport, carte de identitate provizorie, certificat de nastere pentru copiii sub 14 ani, permis de sedere temporara sau permanenta sau document de identitate pentru cetatenii straini sau apatrizi) - original si copie;
 • Documente din care sa rezulte situatia juridica a minorului fata de reprezentantul sau legal - hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, de incuviintare a adoptiei, de instituire a masurii de plasament, de incredintare spre crestere si educare etc. - original si copie;
 • Certificat de casatorie/ certificat de deces/ Hotarare judecatoreasa definitiva si irevocabila de divort - original si copie;
 • Adeverinta de la asociatia de proprietari/locatari din care sa rezulte numarul de persoane care locuiesc la adresa respectiva si sunt luati in calcul la stabilirea cheltuielilor pentru intretinerea locuintei;
 • Certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local - eliberat de Directia Finantelor Publice Locale din Pta. Traian nr.14 - in termen de valabilitate;
 • Adeverinta de venit - eliberata de Administratia Finantelor Publice Locale - Pta. Delfinului nr.1 - in termen de valabilitate;
 • Adeverinta privind terenul agricol - eliberata de Oficiul Agricol din Pta. Independentei nr. 1 (Primaria Municipiului Braila);

!!!!!! ADEVERINTELE PREVAZUTE LA NR. 6, 7 SI 8 SE DEPUN PENTRU FIECARE DINTRE MEMBRII FAMILIEI SAU PENTRU PERSOANELE CARE LOCUIESC LA ADRESA PENTRU CARE SE SOLICITA AJUTORUL PENTRU INCALZIRE (CU VARSTA DE PESTE 16 ANI INCLUSIV)

 • Dovada privind totalitatea veniturilor nete lunare realizate de familie in luna anterioara depunerii cererii: adeverinta privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masa sau cu mentiunea ca nu se beneficiaza de bonuri de masa), cupoane de pensii, cupon asigurari de somaj, cupoane de indemnizatii pentru cresterea copilului pana la 2 sau 3 ani, cupoane de indemnizatii cu caracter permanent, alocatii pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati spre crestere si educare, orice alt act doveditor referitor la veniturile realizate; acte doveditoare ale veniturilor din inchirieri, dobanzi, dividente, parti sociale, hotararea judecatoreasca privind stabilirea obligatiei legale de intretinere, etc.;
 • Acte din care sa rezulte calitatea titularului fata de imobilul pentru care se solicita ajutorul: proprietar (copie dupa actul de proprietate, donatie, certificat de mostenitor, etc), chirias (copie contract de inchiriere), imputernicit (imputernicire notariala de la proprietar/chirias), dovada calitatii de reprezentant legal, contractul de instrainare cu clauza de intretinere - original si copie;
 • Certificatul de inmatriculare/ cartea de identitate a autoturismului/ autoutilitarei/autocamionului/motocicletei detinut/e in proprietate, inchiriere, concesiune, comodat etc - original si copie;
 • Cea mai recenta factura de gaze/ energie electrica, in cazul celor care folosesc pentru incalzirea locuintei gaze naturale/energie electrica.

!!!DOCUMENTELE DOVEDITOARE DE VENIT SE PREZINTA PENTRU FIECARE MEMBRU DE FAMILIE!!!

Mentionarea incorecta a componentei familiei, a veniturilor realizate si a bunurilor detinute constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 1.000 lei.

AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI SE ACORDA PENTRU UN SINGUR SISTEM DE INCALZIRE, CEL PRINCIPAL UTILIZAT.

  

Cuantum

- Cuantum combustibil solid

- Cuantum energie electrica

- Cuantum combustibil gaze

 

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului