Ajutor pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece (2020-2021)

 

Cererea împreună cu toate documentele doveditoare se depune, la Direcţia de Asistenţă Socială:

-personal, DOAR CU PROGRAMARE ONLINE PREALABILA;

-în format electronic, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau prin accesarea secţiunii online existentă pe site-ul instituţiei www.dasbraila.ro.

 

PROCEDURA DE COMPLETARE format electronic:

 1. Listaţi CEREREA;
 2. Listaţi CONSIMȚĂMÂNTUL;
 3. Citiţi şi completaţi olograf, cu atenţie, toate câmpurile cererii, semnaţi şi dataţi, apoi fotografiaţi sau scanaţi color. Cererea trebuie completată integral şi lizibil.
 4. Fotografiaţi sau scanaţi color şi documentele doveditoare.
 5. Trimiteţi cererea, împreună cu toate documentele doveditoare, în format electronic (extensie .pdf sau .jpeg) pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau prin accesarea secţiunii online existentă pe site-ul instituţiei www.dasbraila.ro

 

Documentele se pot incarca in sectiunea ONLINE inclusiv de pe telefonul mobil!

Mailul va conţine în mod obligatoriu în numele solicitantului, numele copilului pentru care se solicită dreptul şi, cel puţin, un număr de telefon valabil al solicitantului.

 

IMPORTANT!
Pntru sezonul rece noiembrie 2020 – martie 2021, cererile se depun in perioada 19.10.2020-20.03.2021.

Transmiterea unui dosar incomplet sau incorect completat atrage neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila – Biroul Ajutoare de Urgenta, telefon 0239.629.322 interior 5.

 

Conditii de acordare

 • Venit net mediu lunar pe membru de familie în cuantum maxim de 750 lei inclusiv.
 • Titularul cererii să fie proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere.
 • Membrii familiei (soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie) să aibă acelaşi domiciliu ori reşedinţă, sunt înscriși în cartea de imobil şi sunt luați în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.
 • Titularul cererii să fie titularul contractului de furnizare gaze naturale sau energie electrică (după caz).
 • Solicitantul ajutorului are obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Acte necesare

Pentru a beneficia de ajutor de incalzire in conformitate cu OUG nr. 70/2011, venitul net mediu lunar pe membru de familie este de pana la 750 lei, inclusiv.

 • Cerere si declaraţie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, precum si bunurile mobile si imobile detinute (formular se completeaza doar la ghiseu);
 • Actele de identitate aflate in termen de valabilitate ale membrilor familiei cu domiciliul/resedinta la adresa pentru care se solicita ajutorul (carte/buletin de identitate, pasaport, carte de identitate provizorie, certificat de nastere pentru copiii sub 14 ani, permis de sedere temporara sau permanenta sau document de identitate pentru cetatenii straini sau apatrizi) - original si copie;
 • Documente din care sa rezulte situatia juridica a minorului fata de reprezentantul sau legal - hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, de incuviintare a adoptiei, de instituire a masurii de plasament, de incredintare spre crestere si educare etc. - original si copie;
 • Certificat de casatorie/ certificat de deces/ Hotarare judecatoreasa definitiva si irevocabila de divort - original si copie;
 • Adeverinta de la asociatia de proprietari/locatari din care sa rezulte numarul de persoane care locuiesc la adresa respectiva si sunt luati in calcul la stabilirea cheltuielilor pentru intretinerea locuintei;
 • Dovada privind totalitatea veniturilor nete lunare realizate de familie in luna anterioara depunerii cererii: adeverinta privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masa sau cu mentiunea ca nu se beneficiaza de bonuri de masa), cupoane de pensii, cupon asigurari de somaj, cupoane de indemnizatii pentru cresterea copilului pana la 2 sau 3 ani, cupoane de indemnizatii cu caracter permanent, alocatii pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati spre crestere si educare, orice alt act doveditor referitor la veniturile realizate; acte doveditoare ale veniturilor din inchirieri, dobanzi, dividente, parti sociale, hotararea judecatoreasca privind stabilirea obligatiei legale de intretinere, etc.;
 • Acte din care sa rezulte calitatea titularului fata de imobilul pentru care se solicita ajutorul: proprietar (copie dupa actul de proprietate, donatie, certificat de mostenitor, etc), chirias (copie contract de inchiriere), imputernicit (imputernicire notariala de la proprietar/chirias), dovada calitatii de reprezentant legal, contractul de instrainare cu clauza de intretinere - original si copie;
 • Certificatul de inmatriculare/ cartea de identitate a autoturismului/ autoutilitarei/autocamionului/motocicletei detinut/e in proprietate, inchiriere, concesiune, comodat etc - original si copie;
 • Cea mai recenta factura de gaze/ energie electrica, in cazul celor care folosesc pentru incalzirea locuintei gaze naturale/energie electrica.
 • Declaraţie cu privire la interogarea bazei de date privind patrimoniul şi veniturile (sistemul informatic PatrimVen).

!!!DOCUMENTELE DOVEDITOARE DE VENIT SE PREZINTA PENTRU FIECARE MEMBRU DE FAMILIE!!!

Mentionarea incorecta a componentei familiei, a veniturilor realizate si a bunurilor detinute constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 1.000 lei.

AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI SE ACORDA PENTRU UN SINGUR SISTEM DE INCALZIRE, CEL PRINCIPAL UTILIZAT.

  

Cuantum

- Cuantum combustibil solid

- Cuantum energie electrica

- Cuantum combustibil gaze

 

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului

 

Cerere subventie

Consimtamant